Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

marko_miljanov

„Čovjek vrijedi samo dotle dok smije svakome reći istinu u oči.”

                                                                                                Marko Miljanov

Prch.me