Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ-VARA

PRČIM, PRČIM… PRČIĆU

Raćen Žabljačanima obećava i što mu ne ištu? …Da će Žabljak za 50 godina biti glavni grad CG!

Ne budali mlađeni Nenade e ćeš ludu izgubiti glavu.

Prch.me