Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ MARIO

Osta njena želja pusta
da ima kao
 Vučić usta.

                                                                                            Mario Mihaljević

 

Prch.me