Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ uvodnik

Glavni i odgovorni urednik
Glavni i odgovorni urednik

PRČ – Gl. urednika

 (Čujete li kako kolo pjeva iz glave je cijela naroda)

U pamet se dobro Crnogorci
A ko prči biti će najbolji
A ko izda onoga što počne
Prč se njegov propa na ta svijet
Usa’nuo ka’no kukurijek
Pa ne moga oprčit nikoga
Da načini sebi nasljenika.
Taj tražio prča najamnika
Da mu doma prči pod kamtu
Da ga plaća kano zelenaša
Da mu nikad dug vrnut ne može.
A čuje se kako neki ljuđi
Nesposobni za svaku rabotu
Vlast stiječu ka nikad do sada
Svoje druge nude na izvolte
Da bi stekli mandat mimo ljude
Da vladaju s onim što nemaju.
Duži im je mandat  od tri prča
Dabogda im na nos iskočio.           
Za njigovim tragom ulizice
Sve kukale dovojek lagale. (Amin bože jaki)