Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ-FOTO  

Crna Gora je imala 55 % Crnogoracah za Referendum. Da je vlast čuvala taj procenat sada ne bi sanjala 41%!

Đe je pogubila onoliki procenat to samo oni (ne)znaju.

Prch.me