Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DECENIJA

ANTCRNOGORSKI ’’GORDI KONOBARI’’

Dragi Prčevljani, pogledajte kako ćirilični Crnogorci poznaju svoju državu. Donji tekst je autentično kopiran sa Googla zajedno sa slikom Blaža Jovanovića prvog presednika Vlade SR Crne Gore. Na slici je Maksim Gorki koji je rekao: ’’Čovjek, kako to gordo zvuči!’’.

Zajeba si se Maksime kod nas ćutuci zvuče najgordije.

Blazo Jovanovic Google

Prch.me