Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA

’’Onoliko koliko možemo objektivno i onoliko koliko nam pripada sa ljudske strane. Ne možemo biti zemlja ograda i zidova, ali ni heroji spasioci bogatih zemalja koje ponekad tretiraju migrante kao toksični otpad.”

Premijer Edi Rama nakon zajedničke sjednice Vlada C. Gore i Albanije.

Prch.me