Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DAN

ŽIVIO NAŠ DRUG ”TITO”

Crna Gora dobija novog preśednika.

Odlazi Fićo, dolazi  Kamion!

Prch.me