Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA  

VLAST NA LASTIKU

Ako vlast rasteže a opozicija zateže,
opoziciji neće ostati ni tri dana vlasti.

Prch.me