Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

 Post mortem
(I to se dešava!)

SRBI SVI I SVUDA


’’Interesovao sam se za poreklo Fidela Kastra pošto je on izjavio da je Kelt. Onda sam istraživao Kelte u Španiji i došao do toga da su zaista u to vreme u Španiji vladali Srbi, i da je Kastro u pravu, a da on ima srpsko poreklo.’’ Rekao je Jovan Deretić, srpski istoričar, ruski akademik i američki doktor nauka.

P.S. E, Deretiću, zajeba si se! Pretekli smo te. Crnogorci imaju neoboriv dokaz. Fidel Kastro je od Kastratovića a De Gol od Golovića.  A sad puši… Kubu!

Prch.me