Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

POGODI KO SAM?

’’I po prahu i po kalu…’’ Ovako se pravi državnik saživljava
s nedaćama svoga naroda i utapa se u njih!

Čik pogodi!?

Prch.me