Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PJESMA HEROJU

Iz emisije “S mladima u Nikšiću” 1978. TV Titograd

Autor: Mihailo Radojičić

Prch.me