Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PIPUN se NAORUŽAVA

Kako ANB neće da procijeni koliko je ugledni Zećanin bezbijedan, (ili neda pet para za njega?) Pipun (eng. Melon) kao narodni tribun se pobunio protiv organa bezbijednosti. Pipun stoga oće da se naoruža samostalno, a ne zna da nema jačeg oružja od kore od pipuna. ’’Udario Suljo Galja korom od pipuna. Krf se diglja do kolena… mrtvije je bilo pune kotarine.’’ A organi ka organi, ne znaju da se na koru od pipuna najviše pada, pa se Pipun tom oružju nada.

Popljuzaće se ako naljete na te kore prokljete!

Prch.me