Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PjEVAČI NESREĆE

Dačić pjeva! Dodik pjeva! Vučić pjeva! Propjevali kad je Putin zapjeva! Svi pjevaju! Ukrajina plače! Svijet je oplakuje! Ovo su ljudi mimo svijet! Vučić pjeva ”Tamo daleko”…
Taj nikoga bližnjega nema u blizini!

Na kraju… pjevači će zakukati! 

Prch.me