Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

(Od Specijalnog Izvještača)

CPC je ložila svoj Badnjak i ispred dvorca Kralja Nikole u Podgorici. Pjevana je himna i crnogorske pjesme. Obezbjeđivali su ih, sa distance, (3)tri polocajca. Ispred  dvorske crkve Kralja Nikole, šest Srbalja ložilo je svoj badnjak. Pojane su im ruske pjesme. Obezbjeđivalo ih je (9)devet policajaca. Kad su Crnogorci počeli da pristižu… počela je seoba Srbalja. Ostali su samo policajci da se griju na zaostaloj vatri.

P. S. Oj državo ognjem izgorela kad u tebi niđe pravde nema!

                                                                                                                                                               …