Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

MILENIJUM MONTENEGRO

Fondacija ’’Sveti Petar Cetinjski’’  iz Podgorice objavila je jubilarni plakat, povodom 1000 godina Crnogorske Države. Plakat je izašao u susret prvom monografskom izdanju knjige o ’’Svetom Vladimiru Dukljanskom’’ sinu Arhonta Petra (10.vijek), prvog crnogorskog vladara i rodonačelnika prve Dukljansko-Zetsko-Crnogorske dinastije Vojislavljevića. Moglo bi se reći, da je do naših vremena prije stigla legenda o ljubavi Vladimira i Kosare, od mnogih istoriskih činjenica rasutih na teritorijama više balkanskih država.

pecatarhontapetra2ev

U Monografiji o Vladimiru Dukljanskom u ediciji Fondacije ’’SV. Petar Cetinjski’’ one će biti objavljene prvi put na jednom mjestu. Relevantni naučni dokazi svjedoče, i o istinitosti legende, i o činjenici da je Vladimir Dukljanski, odnosno, njegov otac Arhont Petar, osnivač prve Crnogorske Države u Duklji, još u 10-om vijeku. Nesumnjiv dokaz za prvu Crnogorsku državu je i zvanični pečat Arhonta Petra.

Kraljevina_Duklja_za_vrijeme_Bodina

Milenijum Montenegro će biti zvanično obilježen 22. Maja 2016., na dan pogubljenja Vladimira Dukljanskog, (22. maja, 1016.). Tim povodom će biti  predstavljena Monografija o njegovom životu i djelu kao i činjenice, do sada nepoznate javnosti.

Fondacija “Sveti Petar Cetinjski”

 veliki MM