Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

*Primite se na prč da vi puca vidik.

*Oni se neće učiti na tuđim greškama sve dok svoje ne potroše.

*Njihovih pet minuta koštalo nas je dvadeset pet godina.