Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

LJUBAV NA CRNO

Ako se neko zaljubio u Milana Kneževića nakon što je osta’ bez imuniteta, ’’onda ljubav nema oči’’ a s njima najbolje ne stoji ni ljubavnik. Kao znak neuslišene ljubavi, u tu svrhu, unastavcima se objavljuju i ljubavne pjesme, ali ovaj ’’kanconijer’’ nema autora pa se sujma da ih sam ljubavnik piše – ne patiše. Ako je to istina onda se bojat da autor sam sebe ne opali neđe na skrovito mjesto; pa da mu uz pad imuniteta pane i nevinost.

…Ne dajte ljudi zaboga…I ne krećite još u svatove

Prch.me