Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

KLEKO ZALELEK’O

Neko je jado Zdravka, nezdravo podučio da prosvjetnim radnicima zaprijeti šakom o sto… A Sindikat Prosvjete je Kleku uzvratio šakom u vrg čela… Ili drugim riječima; Slušaj Kleko tebi je neprosvijećena ministraka za prosvjetu (po)kleknula na prvom koraku… a ti udaraš na prosvijećenu prosvjetu: “Ovo je Sindikat, koji je proglašavan i antidržavnim, iz kog su se i isključivali pod pritiskom vlasti, koji je pokušan da bude slomljen formiranjem paralelnog sindikata. Sindikat, koji je optuživan i za previše bliske odnose sa vlašću. A mi smo se sve vrijeme samo bavili onim što nam je dužnost, pravima radnika i borbom za pravedno društvo. Nekad sa više, nekad sa manje uspjeha. Ovo je Sindikat, koji nije, i koji neće dozvoliti, ko god pokušavao, da bude svrstan ni na jednu stranu, bilo političku, bilo nacionalnu, bilo vjersku.’’ 

Krk!

Prch.me