Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

KLEČI DOMA

Kleko se raskvoca pred novinarima kako želi da doprinese građanskom miru pa zbog toga neće ići na promociju Jonakiju na Cetinju…A nije isključeno da neće ići ni pastir Joanikije! Jer na Cetinju ga neće dočekati srpske ovce no katunski kurjaci. Kleko se sad pravda kako je obavijestio diplomatske izaslanike EU o svom stavu.  E nijesi Kleko, no su ga oni tebe stavili do balčaka…Bazdi đe si ni za đe si nijesi. Tako je Kleko u duhu jada od Ni'šića grada opet kleknuo i osta u istom položaju ka pravoga dana…

Ni na put, ni na dom!

PRCH.ME