Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

KASICA-PRASICA-VUJICA

Najužirenija prasica, u Vladi Crne Gore, je kasica Vujice Lazovića. Postala je krmača.

Vujica pośeduje: God. plata 13.620 e. Akcije u Atlas Montu, Euro fondu, Hipotekarnoj banci, Institutu „Simo Milošević”, Kontejner terminalima, Generalnim teretima, lukama Bar i Kotor, Marini Bar i Plantažama „13. jul“. Dojada bi bilo da je diga Ustanak 13.jula.

maxresdefault (1)

Prima još na godinu; Kao član Koleg. za pristup EU 4.908 e. Kao pres. Tender. Komis. za kapit. projekte 3.000. Od Ekon. Fak. prihoduje još 4.238 e. Minis. je za Informac. društvo i rentira stn za 4.200 na god.

Pośeduje: Stan 40m2, garažu 12m2, šume i livde 10 hekt.

Pośeduje i ženu. A žena pośeduje: God. platu 6.236 e. „Reno megan“, Stan 131 m2. (Vujica stanuje kod žene. Vozi državni auto. ’Reno’ za po kući.) Ovo su mu pośedi u zemlji. Izvan zemlje mu još nijesu ušli u pośed!

Alal ti prasica. Široka ti guzica. Potpremijeru Vujica.

Prch.me