Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

IGUMAN STEFAN NA KLINICI

Pred kućom ministra zdravlja Kenana Hrapovića mediji su uslikali dva državna automobila. Kako se isti, ubjedljivo ”opravdao” zbog uzurpacije držanih vozila (u privatne svhe) ispada da ovi čo'ek ”obnoć grade a obdan počiva” jer je, kako veli, uvijek pripravan da upadne na neviđeno u Klinički Centar CG i utvrdi da li osoblje trvrdo spava dok narodu ”na mukama izdišu členovi”; te iz toga razloga drži doma, dvoje državnih vozila na gotovs.  

945cacd6039bd14daed85395ef9b21d3

Ako je tako(?), Hrapović je prvi ministar u istoriji koji je od ministrastva zdravlja napravio Hitnu pomoć… I vele da je hrabar; ”stići i uteći i uteći i na strašnom mjestu postojati”…te da je ”proša sito i rešeto, ovaj grdni svijet ispitao, otrovi mu čašu iskapio, upozna se  s grkijem životom, što god dođe on mu je naredan.” Ako je i to tačno, bačite ovog savremenog Igumana Stefana na intenzivnu njegu jer je ovaj  (mini)star ”preteka” svakog igumana ”silom mišca i brzinom nogah”. Ukoliko je, kako se izjasnio, toliko ponešen za bolesnicima, treba mu dati sobu, da s njima konači i bol boluje i da se, ka ministar mimo ministre, ne lomi dan-noć. Tako bi se državna kola vrnula na državni parking a kao nadležni ministar bi im moga, zbog velikog izrabljivanja ”odvojiti” malo bolovanja da i ona  malo počinu.

                                                                                                                                                          M.R.Š.