Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

GLAVU GORE

I našoj zemlji prijeti izbjeglička kriza pa bi jedan koridor mogao da obrne preko Albanije i nastavi jugozapadnim dijelom Crne Gore. U tom slučaju Ministar poljoprivrede i stočarstva obavještava najugroženije izbjeglice, majke sa đecom, da nam je domaće mljekarstvo napredovalo do jaja. Toliko imamo tog osnovnog proizvoda da je resorni ministar s ushićenjem izjavio da jedva čeka da izbjelice krenu preko nas,  jer je Crna Gora u stanju, da duž koridora obezbijedi niz punktova na kojima bi đeca dobijala ’’vareniku na točenje’’.