Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

E Viva Bella Italia

CEZAR u LONDONU

”Veni, vidi, vici!” Dođoh, viđeh , pobijedih!

                                   (Julije Cezar)

Prch.me