Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

DRŽAVA NA ZAJAM

Dva sasvim suporstavljena jubileja obilježava ova godina. 140 godina Berlinskog kongresa i 100 godina Podgoričke skupštine. Jedni bi da slave jedan, drugi bi da proslave drugi. Jedni bi da državu pozajme, dugi bi da je razduže. Jedni kandidati za presednika dižu kredite, drugi dižu državu.

Svak bi da uzdigne sebe… Državu niko!

srpska-i-crnogorska-zastava-

Prch.me