Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ĐEVOJČINA DANA

S KOKARDOM na pič.i! 

Skupo li me ljubav košta kraj hotela Onogošta!

Prch.me