Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ĐEVOJČINA NEĐELJE

„Pod zrakama krasne lune, pri svjećici zapaljenoj
plamena se spoji duša ka dušici raskaljenoj/…/
Malena joj usta slatka, a angelski obraščići ‒
od tisuće što čuvstvujem jednu ne znam sada reći!
Snježana joj prsa krugla, a strecaju svetim plamom,
dv’je slonove jabučice na nji’ dube slatkom mamom;
crna kosa na valove niz rajske se igra grudi…
O divoto! Čudo smrtni ere sada ne poludi!“

 (iz pjesme ’’Noć  skuplja vijeka’’)

Prch.me