Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

BUDVA JE FAVELA*

Bilborde u Budvi koji veličaju okupacju Crne Gore 1918. država komentariše kao izdaju i ”fasifikovanje istorije” umjesto da uništi falsifikat bez komentara.

BUDVA FAVELA

Naravno i Budva je izdata! Od ”metropole turizma” ova vlast je napravila ”favelu”*, metropolu kriminala u kojoj svakakav milet ima utočište. Svud na svijetu državu izdaju izdajnici a samo u Crnoj Gori država izdaje sebe samu. Kao znak ”otpora” neki plaćeni ”junak” je isprskao bilborde farbom ali ne može naudit vlasti uprskanoj svim bojama.

SPOMENIK JE VAŠEGA ”junaštva” CRNA GORA I NJENA IZDAJA!

 *Favele-divlja naselja u Brazilu, legla svakojakog kriminala

56063223eecff907b20bef138c91a29001fd5a75

Prch.me