Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČ DANA

BAČI POGLED na LJEPOTU!

Nikšić ima najlepšu Romkinju za svu Crnu Goru i okolinu. U zvaničnoj konkurenciji, najljepših, pobijedila je  Hamida Šalja. Šaljin osmijeh od ljpote sijeva a Delija Ismail pjeva.

8869c236b96936df4cb1d56b70198d8f

Prch.me