Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRIĆ U SRIJEDU

’’To je treći svijet u koji se sleglo svo prokletstvo, usljed podijeljenosti zemlje na dva svijeta… To je junaštvo bez slave, mučeništvo bez nagrade.’’

                                                                                       Andrić o Bosni  ”Travnička Hronika”

Prch.me