Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ANDRĆ U SRIJEDU

”Živjeti među hiljadama ljudi a misliti samo na jednoga, znači ljubav.”

”Znakovi pored puta”                                                                               Ivo Andrić

Prch.me