Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ALFA MUŽJACI

Najčešće, kao ovoga puta, psiho-sociolozi ekspertski tumače ”govor tijela” Kima i Trampa u Singapuru. U nedostatku ljudskih komplimenata, pri prvom susretu, opisuju ih, kao predstavnike životinjskog carstva tj. ”alfa mužjake”. To će reći da neko nekoga; alfa (άλφα) mora da eliminiše betu (βήτu) eleminisani (β) neće moći da j*be, svoje stado, makar ovoga puta. U nas je sve više Beta pa Alfa aveta. Crnogorci su smislili makar verbalnu odbranu:

”Alfa-Beta minus Gama… evo k***c  svima vama.”

Prch.me