Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

VOJO STANIĆ

U jednom kratkom periodu terora apstraktnog slikarstva moglo se misliti da je
došao kraj slikanja ljudskog lika. 
To se smatralo konzervativnim ili tradicionalnim
i prevazidjenim kao da je prevaziđen i sami čovjek koji je takođe tradicionalan.

Čovjekov lik je međutim, vrhunski motiv slikarstva i svake umjetnosti.

vojo covjek

Prch.me