Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

VOJO STANIĆ

”Da bi se s nekim prepirao ili diskutirao trebao bi ga bar malo cijeniti.

Čovjek ne bi trebao sebi dozvoliti da se druži sa svakim,

nego ni da se svađa. Treba birati i neprijatelje.”