Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ZLO SE TRPI OD STRAHA GOREGA 

* Zlo je kad opozicija ne zna šta hoće.

* Gore je kad vlast ne zna šta može.

* Zlo je kad parlament izađe na ulicu.

* Gore je kad ulica izađe u parlament.

* Zlo je kad opozicija ne može da osvoji vlast.

* Gore je kad valst ne može da osvoji opoziciju.

* Zlo je kad se vidi kakav je profesor univerziteta.

* Gore je kad se ne vidi da je većina ka profesor.

Prch.me