Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

ZLO I GORE

ZLO je kad narod ne vidi kako se zapuštila vlast.

GORE je kad vlast ne vidi kako je zapuštila narod.

 

prch (2)