Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

SILIKONI NA VIDIKU

Umjesto da je Univerzitet CG Silikonska dolina.
Silikone posjeduje samo Rektorka Univerziteta.

Prch.me