Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: RA$KA

SILIKONI NA VIDIKU

Umjesto da je Univerzitet CG Silikonska dolina. Silikone posjeduje samo Rektorka Univerziteta. Prch.me