Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

PRČIZMI

”Kad vlast jedne države ide crkvi na noge,
ta država ide crkvi pod noge.”

                                           M.R.Š.