Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

AZRA ZA?

„Vraćanje sjaja Katunskoj nahiji“


Ne prećeruj Azra: ’’Više valja dan klanjanja jedan

                                   no krštenja četiri godine.’’

757z468_njegos

Prch.me