Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

USTANAK U  ’’13. JULU’’  

U Plantažama se bere bez mjere. (Bil)bord direktora obrao meleon. Godinama bere a o uspjehu sere.

Puštite konačno vodu…!

Prch.me