Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: NAHIJE

AZRA ZA?

„Vraćanje sjaja Katunskoj nahiji“ Ne prećeruj Azra: ’’Više valja dan klanjanja jedan                                    no krštenja četiri godine.’’ Prch.me