Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

VUJICA MALI

Vujica mali… i malo viši

Jedan ugledni profesor ekonomije koji je predavo ”gornjem naslovu” imao je ozbiljnu ekonomsku tezu o našoj zasotalosti i zaostajanju. Tvrdio je da ”brz razvoj kuči.” Profesor je bio na svoj način boem ali uvijek trzven ekonomista. Svi današnji državni ekonomisti su se, imitirajući ga u ”boemiji”, izgubili u ekonomiji. Oni su svojom boemstvom potopili crnogorsku ekonomiju do davljenja. Gornji naslov je nedavno na javnom servisu održao predavanje o upokojenoj crnogorskoj ekonomiji i kako da je dignemo iz mrtvije. Zaboravio je ovaj imitator, na osnovnu biološku zakonitost ”mrtvi ga ne prdi”. On se naravno politički razvio prije ekonomije pa je ona zaostala. Došao je iz kraja ”kamene” ekonomije i prispio ođe đe je ”kami” bilo, koliko-toliko! Ka mali u koćeti shvatio je da ”od malena učit treba, bez poltronstva nema hljeba”. Tako se on razvio prije ekonomije koju predaje i na fakultetu i na državi, pa je državna zaostala. Nosi se  s njom iz partije u partiju ka mačka s mačićima… Ma neka se nosi… u porijeklo.

prch.me