Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

VRIJEME SEKSA I RAZONODE

Emigranti se vraćaju iz Evrope na śever Crne Gore. Povratnici su viđeli malo svijeta pa nude neke nove ideje za opstanak. Znaju da jug grca u dugovima i lopovima a sex rapidno opada. Sex kao prepoznatljiva prateća djelatnost za turistički doček spao je  na poček. Tu gnusnu radnju jedino još vrši država nad svojim najodanijim povjeriocima. Međutim osiromašeni śever zna da je sex sirotinjska zabava i nude ga raskošno u velikim količinama kao razonodu i kao stalnu djelatnost za sve sezone. Vivaldi bi im pozavidio, jer on za sva četiri godišnja doba nudi samo muziku bez ikakve druge razonode i priloga. Prezime Vivaldi na crnogorskom moglo bi da znači Životić ili Živić. E, Živići su na śeveru!

Zahvaljujući jedva živućoj vlasti u Crnoj Gori, i samo u njihovoj zemlji, mimo ikoga na svijet, jug je razvijeniji od śevera. Ali kako su južnjaci od bogatstva poluđeli i zanemogli, sex kao djelatnost čili iz dana u dan. Śevernjaci vide koja je ura i dokazuju razvijeniji i duh i tijelo. Na osnovu donje izjave može se desit da južnjaci emigriraju k njima, na śever. Oni za razliku od južnjaka ništa ne prodaju od svojih nekretnina već meću u pokret sve organe samo da navuku pośetioce. Serbes bez ikakva jazuka! Šućur Alahu. Sex na ex s rahatlukom. Kome je ćeif može i da umoči u kahvu. Bujrum!

Pozitivna Crna Gora na svakom koraku.