Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

VRATIĆE SE LASTAVICA?

Mamula je nekad bila robijašnica a vladajuća DPS oće od nje da napravi robijaša i da je proda ka roba. Trgovina je kako su objasnili u Parlamentu validna i ako tim postupkom od CG prave invalida na najosjetljivijem mjestu, ulazu u Boku. ”Zakupac je jako moćan”, fale ga na sva zvona a njemu fali koješta. U slučaju (pre)zaduženja može Mamulu da založi kao hipoteku. Zakupac je jako moćan ali u slučaju potrebe može da angažuje i svog podzakupca pa da na komade razdrobe carstvo! U tom slučaju i podzakupac može da angažuje  svog podzakupca i ćeraj tako do vazalnih odnosa od kojih je  u srednjevjekovnoj Francuskoj ostala  sentenca ”Vazal moga vazala nije moj vazal.” Od toga se raspao sistem upravljanja u tadašnjoj velikoj Franačkoj državi. Taj retrogradni feudalni sistem neodgovornosti  nikad nije zaživio  ni u jednoj državi osim u CG 21. vijeka. Vazalstvo je izgovor za neodgovornost a ”moćni” zakupci sa podzakupcima znače isto.

Država pravi rupu u sopstvenom zakonu da bi preko međunarodnog tendera j****a svoju Navjestu Jadrana. Jadna majko jadnije svatova. Ako je zakupac tako moćan (a vladajuća partija ”takve” priželjkuje na sto godina), zašto takav moćnik pokazuje na startu nemoć tražeći hitnu pomoć u podzakupcima. Ti koji će biti ”pod” na Mamuli, navodno će nekim zabavno atraktivnim objektima privući još veću pažnju svijeta za Lastavicu. Ma to je njihov problem kako će privlačiti a naš je problem kako vlast Crnu Goru svlači i razvlači na svaku stranu. Tamo ima prostora samo za boravak i za konak a od vanredne zabave jedino mogu da organizuju skakanje s murve u bistijernu. Mislim da takvo skladište vode postoji samo murvu da usade. I tu završavaju sve ”zabavne” šanse ”moćnih” zakupaca i podzakupnika. Pored svih nedostaka u ugovoru koje svi vide i nezakonitih ustupaka  koji ne štite državu no zakupca kako niko ne vidi tu nemoć”moćnih”  stranih favorita koji po svaku cijenu na startu traže zaštitu u  hipotekama i podzakupcima.

P.S. ”Ja tebe serdare, ti mene vojvoda a kakva smo g(?) to ćemo doma viđeti”. Evo ne može viđenije no u Parlamentu. Gola guzica i goli blam. Nevjestu Jadrana podvode svakom kome se na nju digne. Rasturaju je ka ober damu a podvodači raznose šićar.

M.R.Š.