Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

URLIK(anje) OSOBE!

Bilo bi ipak ugodnije pisati da je u pitanju ličnost, ali nije…osoba je! Radi se o ministarki koja je sebe srozala na nivo ulične alapače kojoj baš i nije stalo šta će reći, koliko do toga da je svi čuju. Fakultetska je nastavnica engleskog jezika za koji je, pored znanja, neophodna i osobita kultura govora i korišćenja. Pored toga što uči studente jeziku diplomatije  i ovog vremena, ništa na dotičnu nije djelovalo, da se makar sa ministarskog nivoa, bolje ponese. Ništa joj nije prijenulo od kulta jezika; a ništa joj nije umaklo od kulture  ulice. Iz nje je  zaurlalo zabačeno porijeklo, a od Oxforda ni pomena nema. Ta osoba je izbor odlazećeg premijera, koji obnaša funkciju prvog čovjeka vlade. Inače i njegovo javno vladanje bilo je suludno od prvoga dana. On je tehničar, a ti studiji ne podrazumijevaju opštu duhovnost, već neophodnu egzaktnost. Ali opet ništa nije pomagalo. Prvi apostol  Vlade je vjernik ali i tu mu zapire poznanje. Ne zna da je vjera prije svega etika  pa tek onda religija. On je etiku zamijenio etiketiranjem. Svak mu je neprijatelj. Pored osnovne djelatnosti predavačice, njegova izabranica je imala i vannastavne aktivnosti. Podučavala je jeziku određene osobe od uticaja, privatno, pa je po prilici tako stakla državljanstvo države, protiv koje će raditi svom snagom i bradom, i urlikom. Ova premijerova apostolka s četiri jevanđelja  (prosvjete, kulture, nauke i sporta) u svom uličnom nastupu bila je pod zaštitom dva đevera  ministra, protagonista”Evropa sad”. Ni jedan od tih ručnih đevera  nije se makar izmako od urlikače u momentu nastupa, no su joj se primakli do saglasnosti. Desni je javno, da bi je opravdao, iznio svoje zavidno ljubavno iskustvo, koje je kako veli, upražnjavo multikonfesionalno sa više vjera; od katolkinje, budistkinje, pa preko još neke, do muslimanke a da mu se ništa nije desilo? Ali na koncu jeste…ni jedna sa njim ostala nije! Nije znao u zanosu strasti, da spolni izazovi ne zavise od vjere koliko od mjere. Sad mu je apostolka  na polici pa da ne ostane uśeđelica neka bar nju prihvati kad mu paše po vjeri i maniru. Bliža mu je duplo no Evropa sad !

Inače ovaj politički slogan je izmišljotina i iluzija užeg kabineta Vlade apostola (ispod srskog stola)! Od prvog dana liči na prijeteću zapovijest i prepad ”sad!” …čak i na prinudu; postupi po naređenju ! Ali u tome sad  ništa nema osim kampanje za proizvodnju nove partije koja će, vladin program o državnom trošku, iskoristiti u privatno stranačke svhe, baš sad! Za takve malverzacije u zakonodavstvu Crne Gore stoji rupa a ne sankcija.

U biografiji V.B. piše da je; ”rođena u Trebinju. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Bileći.’’ To govori da je više na nju uticala provincijska osrednjost iz zaturenog zavičaja od svih otvorenih unuveziteta koje je pohađala tokom učenja i usavršavanja… Njoj kao izbjeglici je bio najbliži fakultet u Nikšiću. Kada je prispjela tamo, baš tada su u njemu počeli da popuju, kao predavači, srpsko-pravoslavni svještenici. Jednoga iz njene postojbine (sada počivšeg) prepoznao sam ranih 90-ih. Boravio je tu u crnoj ustajaloj mantiji, ispod koje je kvasala ugojenost s nadutim stomakom i razuđenim kukovima poput trudne žene. Kao kakva uhoda je zalazio među studente Filozofkog fakulteta i dijelio im vjeru i za ruček i za večeru. Od tada taj fakultet jede govna jer na njemu nije rođena, i sa njega nije izašla niti jedna napredna ideja, makar i ne bila filozofska. Mantijaš je zaudarao u prolazu na užeglost. Nezreli Univerzitet Crne Gore je, to uklapanje teološkog u sekularno, gajio tri decenije i odgajio poraz nauke pred vjeronaukom. Ali tako biva u svakom slučaju kad izbjeglice dobiju utočište a oni se združe da ti zatoče državu… i u tome uspiju. Kada je B. Paskal, (17.vij.) fizičar matematičar ali i teološki teoretičar objavio ”Paskalov zakon” o ponašanju fluida pod pritiskom, promijenio je svijet. Ali kad je isti objavio teološku postavku ”prvo vjera pa razum” poremetio je svijest prosvijećenih. Tako je počelo Prosvjetiteljstvo (prosvijetliti um) i Volterova naučna prohibicija neznanja, utemeljena na enciklopedistima. Ali to je bilo prije četiri vijejeka pa iako Paskalova hidroulika funkcioniše svuda oko nas, u nas funkcioniše mentalna hidroulika do urlika!

Makar što mislili o ovom incidentu apostolke, njen urlik je bio neophodan kao dijagnoza. On je bez narudžbe donio na svet, nacističku definiciju”srpskog sveta”. Urlikom je izrazila čisti, esencijalni nacizam(biz sumnje jes-nije), protiv svih manjina u nacionalnom i vjerskom smislu.Njen program ima širinu ”Mein Kampf-a”! Prokazani su svi narodi i narodnosti za eliminaciju iz sekularnosti. Najveći domet ovog urlika je i zvanično situiranje Crnogoraca u manjine, poželjne za eliminaciju. To iako nije ništa novo, ipak je zvanačno podnovljeno iskazom političke svijesti svekolikog kabineta apostolske Vlade  CG. Bilo bi umjesno pitanje, ali ga niko ne postavlja, je li i to, da Crnogoraca ne bude, izborna”volja građana”?…Da temeljni građanin, po kome glasi i zemlja i država, (Crnogorac), bude uništen i da ne postoji ni kao pojam? Budući da sa tom činjenicom(đe su Crnogorci?)niko ne poseže, prošle neđelje u 7-8 kolona,  domaća Seoba Srbalja se stanila u Beograd na vavedenje  u hram SPC da ih tamo napoje svetom vodicom srpskog sveta  te opet u tuđoj crkvi a ne u svojoj Skupštini, izdelaju još jednu vladu. Te p**** izdajničke su crnogorski temelj pete kolone  od glave do pete. Pazite u Beograd hode isključivo Srbi,(i poneki Dritan apostolski)da se tamo slože separatno, jer ih tako šizmatične niko sastavit ne može.(A separatno ih mogu i lakše apanažirati). U Crnoj Gori nije na sceni raskol crnogorsko-srpski već posrbički. Taj izvoz izdajnika je najtraženiji proizvod iz Crne Gore, jer se skupo plaća u Beogradu. Svi Srbalji bi htjeli da budu TO! (Ovo ne reče samo jedn čo'ek, no svi!) Sve je to jevanđelje po Matiji. Bez novacah ni do Rovacah. Zaludu se nedružina druži…puca kolan svečevoj kobili!

                                                                                                                                             M.R.Š.