Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

TRIJUMF MOĆI I POSLJEDICE

Vojne parade su uvijek u ’’modi’’ kada je globalni mir kolebljiv. Najčešće izazivaju uznemirenje ili najavljuju opšti nemir. Da li su u pitanju parade moći ili moć parada? Kako god parafrazirali ovu činjenicu posljedice su uglavnom iste. Neko će reći kako su sve parade u manifestaciji slične a u posljedicama različite. No, fotografije koje vam nudimo kazuju da su im i ’’različitosti’’ slične. Parade su uvijek zakićene nekim povodom ili jubilejom a često su posljedica nataložene sile i bogatstva. Bogatsvo se uvijek manifestuje kao trijumf volje i moći koji udruženo izazivaju vrenje. Ako se bogatstvo uloži u narod, obogaćenu svjetinu je teško kontrolisati. Ako se uloži u silu sve je pod kontrolom. Tako se osigurava vlast i podržava režim. I u najdemokratskijim režimima vojskom vlada autokratija a ne demokratija. U tim uslovima sve se može kontrolisati i usmjeravati u željenom pravcu. U ovoj viđenici ili galeriji izdvojili smo neke foto-dokaze vojnih parada koje su istorijski osuđene ili savremeno pohvaljene. Nudimo vam ih na uvid pa sami procijenite sličnosti i razlike.