Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: SVETA TROJICA

RUMIJA CRKVA NA KOJU SE ŚEDI

Pomozi bože što Pravoslavlje trpjet može! Na Svetu Trojicu, trojica na crkvu. Prch.me