Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

Tag: PRČ BOŽIĆA

PRČ DANA

OVO JE PALESTINA

Crnogorci srećan Vam Božić u Vašoj palestinskoj državi…

POLICISKI ČAS(NIK) U CANU

PRČ BOŽIĆA 2016.  Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti preuzela je još jednog akademika Dukljanskoj Akademiji Nauka i Umjestnosti. Prch – Press – u je dostavljena sljedeća izjava u vidu čestitke.  ”Neka Vam je srećan i taličan ka nama: Bio je najveći policajac među pjesnicima i najveći pjesnik među policajcima.”  Marko Vešović via CANU Prch.me