Ko na Prču ak' i malo stoji više vidi no onaj pod Prčom!

POLICISKI ČAS(NIK) U CANU

PRČ BOŽIĆA 2016.

 Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti preuzela je još jednog akademika
Dukljanskoj Akademiji Nauka i Umjestnosti.

Prch – Press – u je dostavljena sljedeća izjava u vidu čestitke.

 ”Neka Vam je srećan i taličan ka nama: Bio je najveći policajac među pjesnicima i najveći pjesnik među policajcima.”

 Marko Vešović via CANU

Prch.me